WSKAZANIA WYCHOWAWCZE

Leave a comment

agresja_04

Wskazania wychowawcze powinny zatem zmierzać w kierunku budzenia, roz­wijania i wzbogacania zainteresowań młodzieńczych. Doświadczenia zdobywane w toku zaspokajania zainteresowań pogłębiają wiedzę i kształtują osobowość, a zabiegi z tym związane zużywają nadwyżkę energii, która w tym wieku mogła­by być łatwo skierowana na niepożądane tory. W świecie współczesnym wobec rewolucyjnych przeobrażeń w dziedzinie tech­niki i życia społecznego, które pociągnęły za sobą zmiany norm moralnych regu­lujących stosunki między ludźmi, młode pokolenie napotyka duże trudności w zdo­bywaniu postaw światopoglądowych. Młodzież dowiaduje się o wojnach, rzeziach, brutalnych aktach przemocy jednych ludzi wobec drugich, o wysokiej śmiertelno­ści, głodzie i chorobach ogromnej części ludzkości, o wielkim dobrobycie i kom­forcie innej części. Wszystko to konfrontuje z ideałami dobra, sprawiedliwości, pokoju, powszechnego dobrobytu, lansowanymi jako postępowe hasła nowej ery. Te niezgodności i przeciwieństwa występują dzięki środkom informacyjnym z dużą ostrością i siłą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *