WSPÓŁCZESNE BARIERY W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Leave a comment

Nie trzeba tutaj dodawać, że bariery informacyjne mają zły wpływ na wartości informacji, nie jest ona bowiem wówczas w pełni wykorzystana, bądź – często w ogóle nie spożytkowana. Trzeba tutaj – za Marianem Walczakiem – podać jakie uwarunkowania są podstawą skuteczności każdej informacji:aktualność, czyli jej zdolność do odzwierciedlania zmieniającej się rzeczy­wistości w granicach błędu dopuszczanego przez użytkownika;relewantność, czyli utrzymujący się w granicach dopuszczalnej przez użyt­kownika normy procent elementów treściowych nie pokrywających się z aktual­nymi zainteresowaniami użytkownika;kompletność, czyli utrzymanie w dopuszczalnej przez użytkownika normie prawdopodobieństwa tego, że pewne istotne dla użytkownika elementy treściowe nie są w informacji uwzględnione;przyswajalność, czyli utrzymujący się w granicach dopuszczalnej ze stro­ny użytkownika normy dodatkowy nakład pracy lub kosztów, jakie musi on po­nieść, żeby z dostarczonej informacji móc w pełni skorzystać;wiarygodność, czyli wystarczający z punktu widzenia użytkownika stopień pewności, że informacja nie zawiera nieprawdziwych lub nieścisłych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *