WSPÓŁDZIAŁANIE I KREATYWNOŚĆ

Leave a comment

Kompetencje współdziałania – wyrażają się skutecznością zachowań pro­społecznych i sprawnością integracyjną bibliotekarza w środowisku społecznym, umiejętnością pracy w zespole.Przejawia je bibliotekarz, gdy: rozumie związki pomiędzy postawą zawodową i własną charakterystyką osobowościową, potrafi rozwiązywać sytuacje konflik­towe przez negocjowanie i kompromis, posiada umiejętność działania (organizo­wania pracy własnej i innych), współpracy z czytelnikiem, potrafi być menedże­rem, doradcą, przewodnikiem i nauczycielem w procesach użytkowania informacji oraz korzystania z oferty biblioteki i jej zasobów, umie współpracować z instytu­cjami w otoczeniu społecznym biblioteki w celu stworzenia jak najlepszego wizerunku swojej biblioteki jako placówki upowszechniającej wzorce kulturowe w danym kręgu społecznym,kompetencje kreatywne – wyrażają się innowacyjnością, niestandardowo- ścią działań bibliotekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *