WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Leave a comment

Podstawą programu jest wykorzystanie różnorodnych materiałów edukacyjnych dla wspierania procesu dydaktycznego. Przygotowano ruchome komplety pomocy dydaktycznych (mini Leaming Resource Center), dające się łatwo przewieźć z jednej klasy do drugiej, zgodnie z potrzebami. Zestawy te wymieniane są 3-4 razy w roku. Projekt ruchomych zestawów pomocy dydaktycznych finansowany jest w 85% przez Ministerstwo Edukacji a w 15% przez szkołę i społeczność lokalną. Projekt ten, oprócz wspierania bieżących potrzeb dydaktycznych, ma także zachęcić uczniów do czytelnictwa, wdrożyć do pracy z różnymi źródłami informacji na dalszych etapach edukacji i ukazać niezbędność biblioteki i dostępu do informacji dla poprawy jakości życia. Dla samych szkół projekt ma być zachętą do tworzenia na bazie tych ruchomych zbiorów szkolnych Leaming Resouce Center.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *