WYTYCZNE I ZALECENIA

Leave a comment

Wytyczne te stanowiły dodatek do IFLA Guidelines for Public Li­braries opublikowanego w 1986 r. W znowelizowanym dokumencie starano się dopasować jego treści do zmieniającego się otoczenia, w któiym dzieci wzrastają. Przy opracowaniu tekstu zwrócono uwagę na cele, które powinna pełnić biblioteka dla dzieci u progu XXI wieku:wspomagać proces kształcenia,wspierać (poprzez popularyzację) dokonujące się zmiany technologiczne, przy jednoczesnej świadomości ogromnego wykorzystania Internetu przez dzieci,kłaść większy nacisk na w pełni swobodny dostęp do wszystkich materia­łów dla dzieci i młodzieży,rozwijać umiejętności społeczne poprzez kontakty rówieśnicze, pomiędzy dziećmi z różnych kultur całego świata.Zalecenia zostały tak sformułowane, aby każdy kraj niezależnie od wielkości poziomu rozwoju ekonomicznego mógł dostrzec znaczenie i wartość doskonale zorganizowanych bibliotek dla dzieci i przeznaczyć środki do ich realizacji. A same Wytyczne mają stanowić narzędzie pomocne przy ich urzeczywistnianiu.Główną myślą, która znalazła odzwierciedlenie w tych Wytycznych w różnych jego fragmentach i powinna być podstawą w organizowaniu bibliotek dla dzieci jest uwzględnianie praw każdego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *