Z RÓŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA

Leave a comment

Można więc powiedzieć, że bariery dostępności do informacji trzeba rozpa­trywać z różnych punktów widzenia i że stanowią one poważne utrudnienie dla rzeczywistych i potencjalnych użytkowników informacji.Kolejną grupę barier stanowią utrudnienia natury psychologicznej. Jest to roz­legła kategoria, do której można zaliczyć – najogólniej rzecz ujmując – „procesy i sta­ny psychiczne użytkowników, blokujące efektywne użytkowanie informacji”.Do klasycznych już tego rodzaju barier należy np. opór psychiczny przed pro­szeniem o pomoc pracownika infomiacji, przed korzystaniem z katalogu, pasyw­na postawa własna w poszukiwaniu informacji itp.W stosunku do nowych technologii można mówić o lęku przed komputerem, czy utratą danych oraz obawie przed wirusami. Chociaż nośnik, na którym dokonano zapisu informacji, nie wpływa na wartość intelektualną tej informacji, ale jednak sposób prezentacji wpływa na odbiór informacji przez użytkowników. W przypadku Internetu wielu jego przeciwników zarzuca mu chaotyczność oraz wielość informacji, w której bardzo łatwo się pogubić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *