ZAINTERESOWANI WYSTAWĄ

Leave a comment

Zainteresowani mogli obej­rzeć wystawę i wziąć udział w warsztatach, podczas których mieli możliwość po­znania różnych sposobów wizualnego przekazu treści (mapy, znaczki, fotografie) a także ilustrowania tekstów w różnych kulturach i epokach np. ewangeliarzy czy Koranu. BL przygotowało także wirtualną wersję tejże wystawy wraz z komentarzami. Prezentowane są najpiękniejsze strony, bogato ilustrowane. Dzięki programowi zapewniającemu „przewracania kartek” można mieć wrażenie rzeczywistego kon­taktu z Ewangeliarzem.British Library organizuje także, wspólnie z North East Museum Libraries and Archives Council, tzw. „kuferki pomocy dydaktycznych” dla uczniów w wieku 5- —18 lat. Zawierają one różnorodne materiały dydaktyczne zainspirowane Ewange- liarzem jak plany lekcji dotyczące tej problematyki, obrazki, wszelkiego rodzaju ilu­stracje, wzory inicjałów, gry, płyty CD z nagraniami odgłosów z wyspy Holy Island. Te kuferki są rozsyłane do muzeów i bibliotek szkolnych na Północnym Wschodzie Anglii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *