ZGODNIE Z CELAMI

Leave a comment

Zgodnie z celami wyszczególnionymi w tym dokumencie biblioteki dla młodzieży mająumożliwić tej grupie użytkowników przej­ście od bibliotek dziecięcych do bibliotek dla dorosłych poprzez:propagowanie kształcenia ustawicznego, promocję bibliotek i czytelnictwa,kształtowanie i motywowanie do ciągłego czytania dla potrzeb informacjirozrywki,promowanie umiejętności niezbędnych dla edukacji informacyjnej (oprócz czytania, pisania i matematyki także gromadzenia, selekcji, oceny, interpretacjikrytycznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł),zapewnianie młodzieży dostępu do zbiorów i usług, które zaspokajają jej potrzeby edukacyjne, informacyjne, kulturalne i rozrywki.Referentki chilijskie przedstawiły założenia programu chilijskiego Minister­stwa Edukacji, służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych i umożliwianiu dostępu do informacji, m.in. wśród dzieci z etnicznych grup zamieszkujących Chile. W przedsięwzięciu uwzględniono 452 szkoły podstawowe (klasy 1-4) mające bardzo niskie osiągnięcia w zakresie edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *