ZJAWISKA MARGINALNE

Leave a comment

Wszystko to, w stosunku do liczby dorosłych mieszkańców Polski, są wciąż zja­wiska marginalne. Wiedza o bibliografiach, kompendiach wiedzy z różnych dzie­dzin, abstraktach specjalistycznych jest w skali masowej tak słaba, iż można pokusić się o tezę, iż jest ona zaledwie wartością odczuwalną i akceptowaną a jed­nocześnie nieznaną i niewykorzystaną.Rodzi się zatem na tle tych spostrzeżeń pytanie: Jak zmienić te proporcje? Co zrobić, aby przez kontakty z biblioteką, poruszanie się po źródłach tradycyjnych i elektronicznych było nie tylko bardziej masowe, ale coraz bardziej skuteczne we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności jednostkowej i zbiorowej?Wszystkie poczynania w tym zakresie są pochodną postrzegania roli i miejsca w środowisku lokalnym. Biblioteka, która wchodzi na zacofane, bez nowości wydawniczych i dostępu do mediów elektronicznych nie tylko, że nie przyciąga nowych użytkowników, ale ma także niewielki wpływ na kształtowanie kultury czytelniczej i medialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *