ZŁOTA RECEPTA

Leave a comment

Złotej recepty na przyciągnięcie do biblioteki osób, które nigdy nie czytały, których jedynym sposobem uczestnictwa w kulturze jest oglądanie telewizji, nie ma. Środowiskowa atrakcyjność oferty usług bibliotecznych, wybiegająca daleko poza tradycyjne udostępnianie oferty usług bibliotecznych, może przyciągnąć do biblioteki nawet tych, którzy w bibliotece nigdy nie byli. Oczywiście można się pokusić o wskazanie pewnych form, aczkolwiek nigdy nie będzie stanowiło to zmasowanego systemu w zakresie kształcenia kompetencji użytkowników. Jest to zresztą problem na tyle obszerny, iż dotyczy szeroko pojmowanej kul­tury medialnej i czytelniczej polskiego społeczeństwa. Można wymienić różne wyznaczniki i kryteria wartościowania tej kultury. O tym, że nie jest ona zbyt wysoka świadczy postrzeganie intuicyjne, ale i elementarne spostrzeżenia o umie­jętnościach poruszania się ludzi po zasobach Internetu, wiedzy i o najważniejszych bazach polskiej kultury narodowej, a nawet świadczą o tym statystyczne zestawie­nia korzystania z różnych usług bankowości elektronicznej, medialnego kontak­towania się z urzędami, korzystania z elektronicznych kompendiów wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *